Privacy policy, cookiebeleid en disclaimer

Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) / Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Privacy Policy Paardenmelkerij de Lage Wierde 2018

Paardenmelkerij de Lage Wierde neemt de privacy van persoonsgegevens zeer serieus. In de Privacy policy kunt u lezen hoe Paardenmelkerij de Lage Wierde omgaat met uw persoonsgegevens. Dit gebeurt met de grootste zorgvuldigheid en is bedoeld om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn.

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Paardenmelkerij de Lage Wierde. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Paardenmelkerij de Lage Wierde kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de website van Paardenmelkerij de Lage Wierde, maar ook doordat u zelf gegevens aan Paardenmelkerij de Lage Wierde verstrekt via het invullen van een (bestel)formulier.

Paardenmelkerij de Lage Wierde kan de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam / naam organisatie
– Functie
– Afdeling
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Betaalgegevens
– Bestelnotities/opmerkingen
– IP-adres

Betaalgegevens
Om uw bestelling/aanmelding te kunnen betalen maken wij gebruik van een beveiligde betaalomgeving. Wanneer u met iDeal of PayPal betaalt, worden uw gegevens in onze administratie opgeslagen om de betaling aan uw order te kunnen koppelen. Verder gebruiken we uw bankrekeningnummer alleen voor eventuele (gedeeltelijke) terugstorting. Wanneer u met creditcard betaalt, sturen we uw creditcardgegevens vanuit onze beveiligde omgeving rechtstreeks naar Adyen/Mollie/Paypal. Zij voeren onze creditcardbetalingen uit. Hierbij krijgen we uw creditcardgegevens niet te zien, Adyen/Mollie/Paypal vertelt ons alleen of je betaling is gelukt. Of niet.

Achteraf betalen
Als u kiest voor de betaaloptie ‘achteraf betalen’, kunnen wij uw kredietwaardigheid toetsen. We maken daarbij gebruikmaken van externe bureaus. Voor dat kredietonderzoek sturen we uw gegevens aan derden, die deze gegevens alleen voor dat doel mogen gebruiken. Daarnaast kunnen we u bellen of mailen om u te herinneren aan een factuur die is verlopen. Soms voeren anderen dat telefoongesprek voor ons. Ook kunnen we uw gegevens doorgeven aan een incassobureau en/of deurwaarder die namens ons niet-betaalde facturen incasseert.

Waarvoor gebruikt Paardenmelkerij de Lage Wierde deze gegevens:

Paardenmelkerij de Lage Wierde verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt. Daarnaast kan Paardenmelkerij de Lage Wierde uw persoonsgegevens gebruiken voor het maken van een overeenkomst en kunnen uw gegevens als basis dienen voor onderzoek naar mogelijkheden voor verdere optimalisering van onze dienstverlening.

  • Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van overeenkomsten tussen u en Paardenmelkerij de Lage Wierde (bijvoorbeeld bij abonnementen, contracten en overeenkomsten);
  • Om u te kunnen informeren over relevante producten en diensten, waaronder begrepen communicatie in het kader van loyaliteitsacties (bijvoorbeeld bij nieuwsbrieven);
  • Om doelgericht te adverteren. Wij kunnen uw informatie gebruiken om profielen samen te stellen waarmee we uw interesses proberen in te schatten. Advertenties kunnen worden afgestemd op deze profielen.
  • Voor productontwikkeling en het verkrijgen van informatie voor optimalisering van onze dienstverlening (bijvoorbeeld t.b.v. wijzigingen van onze website);
  • Voor targetting op een specifieke doelgroep via social media (audience targeting). Een voorbeeld hiervan is Custom Audience targeting via Facebook waarbij Paardenmelkerij de Lage Wierde specifieke doelgroepen (‘custom audiences’) kan aanmaken op de website van Facebook, onder meer door e-mailadressen te uploaden. Deze doelgroepen krijgen vervolgens specifieke campagnes op Facebook te zien.
  • Soms moeten we klantgegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan.

Uw bestelling leveren / aanmelding verwerken
Voor uw bestelling/ aanmelding hebben we uw naam, e-mailadres, adres(sen), betaalgegevens en soms ook uw telefoonnummer nodig. Daarmee kunnen we uw bestelling bezorgen/ uw aanmelding verwerken en u op de hoogte houden over uw bestelling/ aanmelding. We geven uw gegevens ook aan derden als dat nodig is voor een bestelling/aanmelding, bijvoorbeeld aan bezorgdiensten en/of distributiecentrum.

Klantenservice
U kunt met ons bellen, mailen en chatten. Om te zorgen dat u verhaal niet twee keer verteld hoeft te worden, onthouden we het. Om onze (klanten)service elke dag een beetje beter maken, analyseren we alle contactmomenten. Leren we veel van. Als we een telefoongesprek opnemen om te gebruiken als trainingsmateriaal, laten we u dat eerst even weten.

Partnerprogramma
Wij hebben een Paardenmelkerij de Lage Wierde Partnerprogramma. Door middel van het partnerprogramma kunnen samenwerkende partners/sites naar onze producten of diensten verwijzen. Indien zo’n verwijzing leidt tot een bestelling/aanmelding dan ontvangt de samenwerkingspartner hiervoor een commissie. Voor een correcte administratie van deze commissies is nodig dat wij bijhouden dat een bezoeker op onze site terecht is gekomen via een link of verwijzing van een samenwerkingspartner. Informatie over wie wat heeft besteld wordt nooit gedeeld met deze samenwerkingspartners.

Mijn Account
In je ‘Mijn Account’ staan uw persoonlijke gegevens. Naam, aflever- en factuuradres, geboortedatum, telefoonnummer en inloggegevens. Handig, dan hoeft u deze gegevens niet elke keer opnieuw in te voeren. We bewaren ook gegevens over uw eerdere bestellingen/aanmeldingen. Dan kunnen we u sneller helpen.

Nieuwsbrieven
U kunt zich aanmelden voor verschillende nieuwsbrieven. Algemene én persoonlijke. Voor de inhoud van persoonlijke nieuwsbrieven, checken we wat u hebt besteld / wanneer u zich heeft aangemeld en welke webpagina’s u heeft bezocht. Uitschrijven kan via de link onderaan de nieuwsbrief zelf.

Reviews en aanbevelingen
U kunt andere klanten helpen met uw review/ aanbeveling. Door uw ervaringen te delen, geef u anderen een nog beter beeld van een product of dienst. We houden bij welke reviews u schrijft.

Verbetering / optimalisatie
We benaderen u soms voor een klantonderzoek of we vragen je fan te worden van Paardenmelkerij de Lage Wierde. Verder willen we weten hoe de afhandeling van een klacht ging en wat u van onze nieuwsbrief/ acties vindt. Daarom verzamelen we klantgedrag. Zo kunnen we uw leesgedrag analyseren en content maken die bij uw wensen en verwachtingen past. Dit doen we door unieke bezoeken te registreren, met alle activiteiten die daarbinnen plaatsvinden. Denk hierbij aan het bekijken van pagina’s, ergens op inzoomen of op links klikken. Natuurlijk gaan we altijd netjes met uw gegevens om. Soms voert een derde partij dergelijke onderzoeken voor ons uit. Die houdt zich dan ook aan de privacy-regels.

Acties en aanbiedingen
U laat uw naam en e-mailadres achter wanneer u meedoet aan een Paardenmelkerij de Lage Wierde actie. U hoort dan van ons of u gewonnen hebt. We gebruiken deze gegevens ook om onze acties te analyseren. Als u onze websites en webshops bezoekt, ons liket op Facebook, of iets bij ons bestelt, onthouden we wat u nodig hebt. Wij doen het zoekwerk en helpen u met mooie aanbiedingen, bijvoorbeeld per mail. We gebruiken uw gegevens ook om onze sites te verbeteren. En om nuttige advertenties te laten zien op bijvoorbeeld Facebook en Twitter. Het heeft inderdaad te maken met cookies.

Bewaartermijn

Paardenmelkerij de Lage Wierde bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hiervoor omschreven doeleinden voor het verwerken van uw persoonsgegevens, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht, danwel (indien dit langer is) totdat de bewaartermijn op grond van toepasselijke gedrags- en beroepsregels is verstreken.

Delen van uw gegevens

Paardenmelkerij de Lage Wierde selecteert haar partners met grote zorg. Eventuele samenwerking zal altijd gepaard gaan met grote zorg voor privacy. Paardenmelkerij de Lage Wierde verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Websitebezoek

Via de website van Paardenmelkerij de Lage Wierde worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen, plus gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyse van bezoek- en klikgedrag op de website. Paardenmelkerij de Lage Wierde gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Externe links

Paardenmelkerij de Lage Wierde heeft links opgenomen naar websites van derden. Als u via zo’n link naar een andere website gaat, dient u zich te realiseren dat het privacybeleid van Paardenmelkerij de Lage Wierde daar niet meer geldt. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Paardenmelkerij de Lage Wierde is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites noch voor de handelingen van deze derden en anderen. Wij raden u aan om het privacybeleid van deze websites door te lezen alvorens (persoons)gegevens te verstrekken.

Dataminimalisatie

Paardenmelkerij de Lage Wierde verwerkt alleen de persoonsgegevens die minimaal noodzakelijk zijn voor het vooraf bepaalde doel. Paardenmelkerij de Lage Wierde streeft naar minimale gegevensverwerking. Waar mogelijk worden minder of geen persoonsgegevens verwerkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren en te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie en/of verwijdering sturen naar info@dekrachtvan.nl (of per gewone post: Paardenmelkerij de Lage Wierde t.a.v. Marketing en Communicatie, Pruimlaan 4, 9917 PL Wirdum (Groningen)). Paardenmelkerij de Lage Wierde zal zo snel mogelijk (uiterlijke binnen vier weken) op uw verzoek reageren. U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage, correctie of verwijdering door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy.

Op uw verzoek zal Paardenmelkerij de Lage Wierde, indien mogelijk, uw persoonsgegevens van de huidige operationele systemen verwijderen. Paardenmelkerij de Lage Wierde is niet verantwoordelijkheid voor het actualiteitsgehalte van eenmaal verstrekte persoonsgegevens. Indien mogelijk zal Paardenmelkerij de Lage Wierde, nadat zij er op attent is gemaakt dat verzamelde persoonsgegevens niet langer juist zijn, deze gegevens aanpassen aan de hand van nieuwe gegevens die wij van u, de geautoriseerde bezoeker ontvangen.

Beveiliging

Paardenmelkerij de Lage Wierde neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Paardenmelkerij de Lage Wierde maakt gebruik van een betrouwbaar EV SSL-beveiligingsertificaat uitgegeven door COMODO om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Paardenmelkerij de Lage Wierde maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens. Uw persoonlijke gegevens worden bewaard op beveiligde servers. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn voor misbruik van gegevens, of indien u meer informatie wenst over de privacy policy of beveiliging van verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact op via info@dekrachtvan.nl.

Wijzigingen

Paardenmelkerij de Lage Wierde behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Controleer daarom regelmatig het privacystatement voor eventuele aanpassingen. Deze versie is van 19 februari 2018.

Indien u nog vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (0596) 572994 of een e-mail sturen naar info@dekrachtvan.nl

Disclaimer Paardenmelkerij de Lage Wierde 2018

Bij het gebruik van deze website stemt u in met deze disclaimer. Hieronder genoemde punten zijn van toepassing op deze website. Paardenmelkerij de Lage Wierde is niet verantwoordelijk voor websites en bestanden gekoppeld aan externe hyperlinks. Paardenmelkerij de Lage Wierde draagt er zorg voor om de inhoud van de website regelmatig bij te werken of toevoegingen hieraan te maken. Toch is het bedrijf niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden of wijzigingen in de aangeboden inhoud van de website. Tijdens uw bezoek aan de website worden anonieme gegevens gebruikt en opgeslagen voor remarketing doeleinden en statistieken. De bezoeker vrijwaart Paardenmelkerij de Lage Wierde, de werknemers van Paardenmelkerij de Lage Wierde, vertegenwoordigers, handelspartners, licentiehouders, etc. van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen en de kosten daarvan die ontstaan zijn als gevolg van het gebruik of het misbruik van de website of inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook.

Indien u nog vragen heeft over ons privacybeleid, cookiebeleid en/of disclaimer, kunt u contact opnemen met onze klantenservice op telefoonnummer: (0596) 572994 of een e-mail sturen naar info@dekrachtvan.nl.

Snel naar:

Privacy Policy
Cookie Policy
Disclaimer

Vragen? Onduidelijkheden?

Paardenmelkerij de Lage Wierde
Pruimlaan 4
9917 PL Wirdum
Groningen
Nederland

T: 0596 572994
E: info@dekrachtvan.nl

Contact opnemen

Deze privacy policy, cookiebeleid en disclaimer is van toepassing op de websites van Paardenemelkerij de Lage Wierde:

  • www.dekrachtvan.nl
  • www.kraftderstutenmilch.de
  • www.powerofhorsemilk.com
  • www.hokavit.nl